มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
KING MONGKUT'S UNIVERSITY OF TECHNOLOGY NORTH BANGKOK
เปลี่ยนการแสดงผล :
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครทุนการศึกษาระดับปริญญาเอกในสาขา Marine Bioacoustics หมดเขตรับสมัคร 31 ม.ค. 66
News Date25 มกราคม 2566
Centre for Marine Science and Tecnology มหาวิทยาลัย Curtin University เปิดรับสมัครให้ทุนการศึกษาระดับริญญาเอกด้าน Marine Bioacoustics โดยผู้สนใจสามารถสมัครได้ภายในวันที่ 31 มกราคม 2566