มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
KING MONGKUT'S UNIVERSITY OF TECHNOLOGY NORTH BANGKOK
เปลี่ยนการแสดงผล :
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครทุนวิจัย UNESCO/PhosAgro/IUPAC Grants for Research Project in Green Chemistry หมดเขตรับสมัคร 30 มิ.ย. 66
News Date25 มกราคม 2566
องค์การ UNESCO เปิดรับสมัครนักวิจัยและนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ เพื่อรับทุนวิจัย UNESCO/PhosAgro/IUPAC Grants for Research Project in Green Chemistry โดยผู่สนใจสามารถสมัครตามขั้นตอนที่ระบุไว้ในเอกสาร ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2566