มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
KING MONGKUT'S UNIVERSITY OF TECHNOLOGY NORTH BANGKOK
เปลี่ยนการแสดงผล :
TH Language
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครเข้าร่วมโครงการ KMUTNB Leadership Camp 2021 : To be a Global Citizen (Virtual Event)
News Date24 พฤษภาคม 2564
ศูนย์ความร่วมมือนานาชาติ สำนักงานอธิการบดี เปิดรับสมัครนักศึกษา มจพ. เข้าร่วมโครงการ KMUTNB Leadership Camp 2021 : To be a Global Citizen  (Virtual Event) โดยมีกำหนดจัดระหว่างวันที่ 10 – 11 มิถุนายน พ.ศ. 2564 เวลา 10.00 – 15.00 น. ในรูปแบบกิจกรรม Online ผ่าน Application Google Meet เพื่อพัฒนาทักษะด้านการสื่อสารภาษาอังกฤษ ทักษะความเป็นผู้นำ โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมอบรม ผู้เข้าร่วมจะได้รับประกาศนียบัตร และผู้ที่ผ่านการคัดเลือกในรอบสุดท้าย จำนวน 15 คน จะมีโอกาสได้เข้าร่วมกิจกรรม Lead as A Global Citizen World Series Webinar จัดโดย Humanitarian Affairs Asia ในฐานะตัวแทนนักศึกษาของมหาวิทยาลัย ซึ่ง Humanitarian Affairs Asia นั้น ถือเป็นองค์กรระดับโลกในเครือ UN
 
International Cooperation Centre, Office of the President, will organize the KMUTNB Leadership Camp 2021 : To be a Global Citizen during 10 - 11 June 2021, at 10.00 - 15.00 hrs. via Google Meet. The objective of this project is to put into action your English communication skills and Global Leadership skills free of charge. Also, the participant will receive an online certificate of attendance, while fast track to 15 outstanding finalists of participants to join webinars held by United Nations Network. Those who are interested can apply to participate in the project via the following link. Leadership Camp 2021: To be a Global Citizenship (Registration Form / ใบสมัคร) (google.com) The deadline for application is 6 June 2021.