มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
KING MONGKUT'S UNIVERSITY OF TECHNOLOGY NORTH BANGKOK
เปลี่ยนการแสดงผล :
ประชาสัมพันธ์การเปิดรับสมัครข้อเสนอโครงการวิจัยภายใต้ JASTIP-Net 2023/24 หมดเขตรับสมัคร 27 ม.ค. 65
News Date06 มกราคม 2566
สำนักงานเลขาธิการอาเซียนได้ประชาสัมพันธ์การเปิดรับสมัครข้อเสนอโครงการวิจัยภายใต้ JASTIP-Net 2023/24 เพื่อส่งเสริมเครือข่ายความร่วมมืออาเซียน-ญี่ปุ่น โดยผู้สนใจสามารถสมัครได้ถายในวันที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2565

ข่าวโดยศูนย์ความร่วมมือนานาชาติ