มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
KING MONGKUT'S UNIVERSITY OF TECHNOLOGY NORTH BANGKOK
เปลี่ยนการแสดงผล :
ประชาสัมพันธ์การให้บริการการทดสอบภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในการทำงาน หมดเขตรับสมัคร 12 ก.ย. 65
News Date31 สิงหาคม 2565
สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติจัดสอบประชาสัมพันธ์การให้บริการการทดสอบภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในการทำงาน โดยมีกำหนดหมดเขตรับสมัครในวันที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2565