มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
KING MONGKUT'S UNIVERSITY OF TECHNOLOGY NORTH BANGKOK
เปลี่ยนการแสดงผล :
ประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษาต่างประเทศ ทุนการศึกษา MEXT Scholarship 2022 (หมดเขตรับสมัคร 17 ม.ค. 65)
News Date20 ธันวาคม 2564
ประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษา MEXT Scholarship 2022 เพื่อการศึกษาต่อระดับปริญญาโท ณ Kyushu Institute of Technology (KYUTECH) ประเทศญี่ปุ่น ในสาขา Mechanical Information Science and Technology, School of Computer Science and System Engineering

หมดเขตรับสมัคร 17 มกราคม 2565 

โปรดศึกษาวิธีการสมัครและเอกสารประกอบการสมัคร ตาม Link ต่อไปนี้  

shorturl.at/lpDY8

ข้อมูลข่าวโดย ธรรมปพน บุญทัน
(ศูนย์ความร่วมมือนานาชาติ)