มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
KING MONGKUT'S UNIVERSITY OF TECHNOLOGY NORTH BANGKOK
เปลี่ยนการแสดงผล :
ประชาสัมพันธ์ทุนรัฐบาลอินเดีย India Science and Research Fellowship หมดเขตรับสมัคร 10 ต.ค. 65
News Date19 กันยายน 2565
รัฐบาลอินเดียประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อรับทุน India Science and Research Fellowship เพื่อไปทำวิจัยระยะสั้นในประเทศอินเดีย เป็นระยะเวลา 3 - 6 เดือน หมดเขตรับสมัคร 10 ต.ค. 65