มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
KING MONGKUT'S UNIVERSITY OF TECHNOLOGY NORTH BANGKOK
เปลี่ยนการแสดงผล :
TH Language
ประชาสัมพันธ์ 𝑭𝒓𝒆𝒆 𝒘𝒐𝒓𝒌𝒔𝒉𝒐𝒑 𝒇𝒐𝒓 “𝑴𝒆𝒅𝒊𝒂 𝑪𝒐𝒎𝒎𝒖𝒏𝒊𝒄𝒂𝒕𝒊𝒐𝒏 𝒕𝒓𝒆𝒏𝒅𝒔 & 𝒕𝒆𝒄𝒉𝒏𝒊𝒒𝒖𝒆𝒔” 𝒇𝒓𝒐𝒎 𝑴𝒂𝒍𝒂𝒚𝒔𝒊𝒂
News Date25 พฤษภาคม 2564
𝑭𝒓𝒆𝒆 𝒘𝒐𝒓𝒌𝒔𝒉𝒐𝒑 𝒇𝒐𝒓 “𝑴𝒆𝒅𝒊𝒂 𝑪𝒐𝒎𝒎𝒖𝒏𝒊𝒄𝒂𝒕𝒊𝒐𝒏 𝒕𝒓𝒆𝒏𝒅𝒔 & 𝒕𝒆𝒄𝒉𝒏𝒊𝒒𝒖𝒆𝒔” 𝒇𝒓𝒐𝒎 𝑴𝒂𝒍𝒂𝒚𝒔𝒊𝒂
————————————————

Programme Overview
Eligibility:
1. Undergraduate and postgraduate students from any discipline, who are interested in developing insights and upskilling for media, communication and creative industry.
2. Applicants from MMU international partner universities will be given priority to participate.

Background and Significance:
This programme allows students to explore and experience communication trends of social media, develop skills for creative industries and upskill mobile technologies.

Duration of Programme: 2 weeks (2 synchronous online sessions per day)
10:00am - 11:00am: Session 1
11:00am - 2:00pm: Group discussions/Activities/Assignments
2:00pm - 3:00pm: Session 2

Expected Outcomes:
Upon successful completion of this programme, participants will gain knowledge and insights into the trends and techniques of media and creative industry.
Digital certificates will be awarded to all participants who have successfully completed the programme.

Objectives:
1. To understand the current trends in media and communication to foster creative minds
2. To empower participants with skills and techniques of digital photography and stop-motion animation
3. To expose participants to Malaysia’s cultural diversity

This programme allows students to explore and experience communication trends of social media, develop skills for creative industries and upskill mobile technologies.

Activities:
• Sharing sessions & discussions
• Classes & Demonstrations
• Virtual Performance/Collaboration

Registration Fee: Waived

Registration link: REGISTRATION FORM (google.com)