มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
KING MONGKUT'S UNIVERSITY OF TECHNOLOGY NORTH BANGKOK
เปลี่ยนการแสดงผล :
ประชาสัมพันธ์ 2022 Consulting Fellowship Program (CFP) หมดเขตรับสมัคร 16 ก.ค. 65
News Date20 มิถุนายน 2565
McKinsey Bangkok office จะจัดโครงการ 2022 Consulting Fellowship Program (CFP) ระหว่างวันที่ 13-14 สิงหาคม พ.ศ. 2565 เพื่อประชาสัมพันธ์การดำเนินงานและแบ่งปันประสบการณ์ในการทำงานในภูมิภาคเอกเชียตะวันออกเฉียงใต้ จึงมีความประสงค์เชิญชวนนักศึกษาชั้นปีสุดท้าย บัณฑิตจบใหม่ และศิษย์เก่า โดยสามารถลงทะเบียนออนไลน์ได้ที่ลิงค์ต่อไปนี้ www.mckinsey.com/CFP2022 โดยมีกำหนดหมดเขตรับสมัคร 16 ก.ค. 65