มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
KING MONGKUT'S UNIVERSITY OF TECHNOLOGY NORTH BANGKOK
เปลี่ยนการแสดงผล :
ประชาสัมพันธ์ Scholarship Program 2023 โดยสถานทูตฝรั่งเศส หมดเขตรับสมัคร 19 ก.พ. 66
News Date25 มกราคม 2566
สถานทูตฝรั่งเศสเปิดรับสมัครทุนการศึกษาต่อ ณ ประเทศฝรั่งเศส  Scholarship Program 2023 โดยผู้สนใจสามารถสมัครได้ภายในวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2566