มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
KING MONGKUT'S UNIVERSITY OF TECHNOLOGY NORTH BANGKOK
เปลี่ยนการแสดงผล :
TH Language
มจพ. ขึ้นแท่น Domestic Rank อันดับ 1 สาขา Mathematics ในการจัดอันดับ QS Subject Ranking 2021
News Date04 มีนาคม 2564
          QS Subject Ranking 2021 ได้ประกาศผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยในสาขาต่าง ๆ เมื่อวันที่ 3 มีนาคม พ.ศ. 2564 โดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ คว้าอันดับ 1 ของการจัดอันดับ Domestic Rank จากสาขา Mathematics และเป็นอันดับที่ 451-500 ของโลก
นอกจากนี้ ยังสามารถรั้งอันดับมหาวิทยาลัยระดับโลก (Global Rank 451-500) ได้อีกจำนวน 2 สาขา ได้แก่
  • สาขา Engineering - Electrical & Electronic ได้รับการจัดอันดับ Domestic Rank อันดับที่ 5
  • สาขา Engineering - Mechanical, Aeronautical & Manufacturing ได้รับการจัดอันดับ Domestic Rank อันดับที่ 7
 
QS Subject Ranking 2021 จัดอันดับโดยใช้เกณฑ์การพิจารณาจากข้อมูล Academic, Employer, Citations และ H-index ซึ่งตัวชี้วัดที่ มจพ. ทำได้ดีและมีความโดดเด่น โดยเฉพาะในสาขา Mathematics ได้แก่ Citations และ H-index แสดงถึงพัฒนาการด้านผลงานวิจัยที่มีคุณภาพของ มจพ. ที่เป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติเพิ่มมากยิ่งขึ้น

 
ข้อมูลอ้างอิง:
https://www.topuniversities.com/university-rankings/university-subject-rankings/2021/mathematics
 
https://www.topuniversities.com/university-rankings/university-subject-rankings/2021/engineering-mechanical
 
https://www.topuniversities.com/university-rankings/university-subject-rankings/2021/engineering-electrical-electronic