มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
KING MONGKUT'S UNIVERSITY OF TECHNOLOGY NORTH BANGKOK
เปลี่ยนการแสดงผล :
TH Language
รับสมัครโครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมออนไลน์ Magallanes World Study Tour โดย UTAR Education Foundation
News Date13 พฤษภาคม 2564
โครงการ Magallanes World Study Tour จัดขึ้นโดยความร่วมมือระหว่างคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ และ UTAR Education Foundation ประเทศมาเลเซีย และมหาวิทยาลัยอื่นๆ จากทั่วทุกมุมโลก เพื่อให้นักศึกษาได้มีโอกาศแลกเปลี่ยนเรียนรู้วัฒนธรรม โดยมีกำหนดการและรายเอียดกิจกรรมดังนี้

**************
ลิงค์ลงทะเบียน:
Station 1 -------> (Poster Page 1)
Station 2-5 ----> (Poster Page 2)
--------------------------------------------
- Station 1: Ireland
University of Limerick: Ireland the land of Shamrocks, Leprechauns, Dancing and Guinness
*************
20 May 2021
3:00 PM (Thailand Time)
--------------------------------------------
- Station 2: China
Jiangsu Normal University: A story from Jiangsu Normal University
*************
11 June 2021
3:00 PM (Thailand Time)
--------------------------------------------
- Station 3: Kenya
Meru University of Science and Technology and a showcase of Kenya's beauty and its rich cultural heritage
*************
14 June 2021
3:00 PM (Thailand Time)
--------------------------------------------
- Station 4: Thailand
A Day in Thailand, King Mongkut's University of Technology North Bangkok
*************
23 June 2021
3:00 PM (Thailand Time)
--------------------------------------------
- Station 5: China
The Share of the Guizhou Ethnic Minority Culture under the Background of Big Data, Guizhou Normal University
*************
29 June 2021
3:00 PM (Thailand Time)

--------------------------------------------
ศึกษารายละเอียเพิ่มเติมได้จากลิงค์ต่อไปนี้