มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
KING MONGKUT'S UNIVERSITY OF TECHNOLOGY NORTH BANGKOK
เปลี่ยนการแสดงผล :
TH Language
2019 International Conference on Intelligent Informatics and Biomedical Sciences (ICIIBMS 2019)
News Date31 มกราคม 2562
2019 International Conference on Intelligent Informatics and Biomedical Sciences (ICIIBMS 2019)