มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
KING MONGKUT'S UNIVERSITY OF TECHNOLOGY NORTH BANGKOK
เปลี่ยนการแสดงผล :
TH Language
Kyoto Study Fair 2019 (2 March 2019) เวลา 10.00 - 17.00 น. ณ โรงแรมเชอราตันแกรนด์สุขุมวิท
News Date07 กุมภาพันธ์ 2562