มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
KING MONGKUT'S UNIVERSITY OF TECHNOLOGY NORTH BANGKOK
เปลี่ยนการแสดงผล :
นักศึกษา
หน้าแรก > ข่าวสาร > ข่าวนักศึกษา > อธิการบดี มจพ. รับมอบรถบำบัดน้ำเสียเคลื่อนที่สุดยอดนวัตกรรม คันแรกของประเทศไทย
อธิการบดี มจพ. รับมอบรถบำบัดน้ำเสียเคลื่อนที่สุดยอดนวัตกรรม คันแรกของประเทศไทย
News Date01 มิถุนายน 2560
ศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ เซี่ยงฉิน อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) เป็นประธานรับมอบรถบำบัดน้ำเสียเคลื่อนที่สุดยอดนวัตกรรม คันแรกของประเทศไทย จาก ดร.สุรพล ชามาตย์ นายกสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ในพระบรมราชูปถัมภ์  วัตถุประสงค์ เพื่อนำรถบำบัดน้ำเสียเคลื่อนที่ไปบำบัดน้ำเสียจากแหล่งชุมชน ทั้งภาคเกษตรกรรม และภาคอุตสาหกรรมได้ทุกพื้นที่ ลดปริมาณน้ำเสียจากแหล่งกำเนิดก่อนระบายลงสู่แหล่งน้ำสาธารณะ ช่วยบำบัดน้ำเสีย ตลอดจนนำน้ำเสียมาอุปโภคบริโภคได้ ได้สร้างรถต้นแบบการบำบัดน้ำเสียให้กับประเทศไทย โดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์ช่วยบำบัดน้ำเสีย ณ ลานเฉลิมพระเกียรติ มจพ. เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2560
ศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ อธิการบดี กล่าวว่า โครงการนี้ริเริ่มโดย ดร.สุรพล ชามาตย์ นายกสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ในพระบรมราชูปถัมภ์  ร่วมกับคณาจารย์และนักวิจัยของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ โดย มจพ. มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้มีส่วนร่วมในการออกแบบ วิจัยและสนับสนุนในการจัดสร้างรถบำบัดน้ำเสียเคลื่อนที่อัจฉริยะเคลื่อนที่สุดยอดนวัตกรรม คันแรกของประเทศไทย ได้นำองค์ความรู้จากนักวิจัยทางด้านวิชาการมาพัฒนาเทคโนโลยีโซล่าเซลล์ในการบำบัดน้ำเสียให้เกิดขึ้นในแวดวงการศึกษาของประเทศไทย  เพื่อเป็นประโยชน์ต่อชุมชนและสังคม  โครงการนี้สะท้อนให้เห็นว่ารถบำบัดน้ำเสียสามารถบำบัดน้ำเสียได้ อีกทั้งเคลื่อนที่ไปตามแหล่งชุมชนต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งจะเห็นได้ว่าในขณะนี้เศรษฐกิจบ้านเมืองของประเทศไทยมีปัญหาเรื่องน้ำเน่าเสียเป็นอย่างยิ่ง  โครงการนี้จึงตอบโจทย์และแก้ปัญหาในการนำน้ำเน่าเสียมาบำบัดจากรถเคลื่อนที่แล้วนำกลับมาใช้อุปโภคบริโภคให้กับประชาชนในทุกภาคส่วนของประเทศได้อย่างแท้จริง  


เขียนข่าว/บรรณาธิการ : รุ่งนภา  ยุทดร
ถ่ายภาพ :  สมเกษ  จันทร์นาม