มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
KING MONGKUT'S UNIVERSITY OF TECHNOLOGY NORTH BANGKOK
เปลี่ยนการแสดงผล :
นักศึกษา
หน้าแรก > ข่าวสาร > ข่าวนักศึกษา > ตั้งใจมาสอบเข้าที่ มจพ. อันดับแรก เพราะเชื่อว่ามหาลัยแห่งนี้ เป็นเข็มทิศชีวิตที่ประสบความเร็จได้
ตั้งใจมาสอบเข้าที่ มจพ. อันดับแรก เพราะเชื่อว่ามหาลัยแห่งนี้ เป็นเข็มทิศชีวิตที่ประสบความเร็จได้
News Date20 กันยายน 2561
น้อง “ป่าน” เล่าให้ฟังว่า ได้รางวัลลูกที่มีความกตัญญูกตเวทีอย่างสูงต่อแม่ ตามที่สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้กำหนดจัดงานวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2561 เนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 และได้เข้าเฝ้าและรับประทานโล่เกียรติคุณจากพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เป็นประธานในพิธีเปิดงานวันแม่แห่งชาติ ณ โรงแรมเซ็นทราศูนย์ราชการและคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2561 ที่ผ่านมา “ดิฉันรู้สึกดีใจ ปลาบปลื้มปิติ รู้สึกซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์อย่างหาที่สุดมิได้”
น้อง “ป่าน”จบการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ จากวิทยาลัยเทคนิคมีนบุรี  สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์  และตั้งใจมาสมัครสอบเข้าที่ มจพ. เป็นอันดับแรก  การได้เข้ามาเรียนที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เนื่องจากเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำด้านเทคโนโลยี “โดยส่วนตัวชอบและศึกษาทางด้านนี้มาตั้งแต่ในระดับ ปวช. แล้ว จึงได้มีโอกาสมาสอบเข้าที่นี่โดยระบบการสอบตรง ซึ่งตอนที่มีการประกาศผลมาว่าสอบติดที่มหาวิทยาลัยแห่งนี้ "รู้สึกดีใจมากตอนเข้ามาในมหาวิทยาลัยแห่งนี้ครั้งแรก” ก็ได้รับการต้อนรับที่ดีจากอาจารย์ รุ่นพี่ ทางคณะได้มีการจัดปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้มีอาจารย์ รุ่นพี่ และศิษย์เก่า ได้มาพูดให้คำแนะนำ แนวทางการศึกษาและเมื่อเรียนจบควรทำอย่างไรบ้าง มีการจัดการรับน้องที่สร้างสรรค์ และการเรียนปรับพื้นฐานกับรุ่นพี่ก่อนเปิดเทอม ซึ่งทำให้ได้รู้จักกับเพื่อนใหม่ได้ง่ายขึ้น และรู้จักกับเพื่อนและรุ่นพี่ต่างสาขาได้แลกเปลี่ยนความคิดกัน ได้แนะแนวทางการเรียน เมื่อเข้ามาเรียนได้ช่วงหนึ่งก็มีความกังวลเรื่องการเรียนด้วย เพราะก็จะมีบางวิชาที่ไม่ค่อยเข้าใจ และจะกังวลมากยิ่งช่วงใกล้สอบ เพราะว่าในตอนเรียนระดับ ปวช. จะมีวิชาพื้นฐานของมหาวิทยาลัยที่เราไม่ได้เรียนมาก่อน จึงทำให้เรียนตามเพื่อนๆ ไม่ทัน แต่ก็จะได้เพื่อนๆ  รวมกลุ่มกันเพื่อติวให้ในช่วงก่อนสอบ
มจพ. แห่งนี้ เป็นแหล่งรวมคลังวิชาความรู้มากมายจริงๆ ซึ่งไม่ใช่แค่ความรู้ในห้องเรียน เพราะทางภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์จะมีกิจกรรมให้นักศึกษาได้ร่วมและไปทำงานจริงภายนอกมหาวิทยาลัยอยู่ตลอด เช่น การไปทัศนศึกษาดูงานที่บริษัทต่างๆ ทำให้ได้เห็นกระบวนการทำงานจริง ก่อนที่เราจะจบการศึกษาออกไป มันสะท้อนให้เห็นภาพการทำงานว่าแต่ละสายอาชีพ ต้องมีองค์ประกอบอะไรในแต่ละประเภทงาน  เมื่อเราจบการศึกษาแล้วต้องทำอย่างไรบ้าง และเมื่อได้ฟังประสบการณ์จริงของบุคลากรในสถานที่นั้นๆ ทำให้เกิดจิตนาการทันที
สำหรับความประทับใจในรั้วมหาวิทยาลัย คือการที่ได้เข้ามาศึกษาที่มหาวิทยาลัยแห่งนี้ ได้เรียนในสิ่งที่ชอบและปรารถนา ได้รับความเมตตาจากคณาจารย์  รุ่นพี่ และที่สำคัญได้เจอเพื่อนๆ ที่ดีจากสถานที่แห่งนี้  ในขณะเดียวกันทางมหาลัยมีการจัดกิจกรรมที่สนับสนุนความสามารถของนักศึกษาในทุกๆ ด้าน  เช่น  ด้านดนตรี  ภาษา กีฬา เป็นต้น รวมถึงการจัดงานประกวดต่างๆ  และเชิญชวนนักศึกษาร่วมประกวด ร่วมงาน ตลอดเวลา รวมถึงให้รางวัลแก่นักศึกษาหรือบุคลากรเพื่อเป็นกำลังใจในการปฏิบัติงานที่ดี
     ในวันแม่ (12 สิงหาคม 2561) ที่ผ่านมา ได้รับรางวัลลูกที่มีความกตัญญูกตเวทีอย่างสูงต่อแม่ ตามที่สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้กำหนดจัดงานวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2561 เนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9  เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2561 ที่ผ่าน ได้จัดกิจกรรมเพื่อเทิดทูนและเผยแพร่พระเกียรติคุณ น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ และแสดงความจงรักภักดี พระผู้ทรงเป็นแม่แห่งชาติ เผยแพร่พระคุณและบทบาทของแม่ที่มีต่อครอบครัว สังคมและประเทศชาติ รวมถึงหน้าที่ของลูกที่มีต่อแม่ ได้พิจารณาคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติของลูกที่มีความกตัญญูกตเวทีอย่างสูงต่อแม่ เป็นรางวัลที่มีคุณค่าต่อดิฉันมากๆ รู้สึกดีใจ ปลาบปลื้มเป็นที่สุดค่ะ
     นอกจากนี้ท่านอธิการบดีของมหาวิทยาลัยได้ทราบข่าวจาก สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ก็ได้มอบเกียรติบัตรแก่ดิฉันภายในงานวันแม่ที่ทางมหาวิทยาลัยได้จัดขึ้น และได้ทำข่าวลงหน้าเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย ซึ่งทำให้รู้สึกเป็นเกียรติและประทับใจมาก
และสุดท้ายนี้อยากบอกว่า รู้สึกดีใจที่ได้เข้ามาในรั้วมหาวิทยาลัยที่ดีแห่งนี้ ทำให้ได้เรียนในสิ่งที่ชอบ ทำกิจกรรมที่ดี และอยากแนะนำน้องๆ ที่กำลังจะศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาทางด้านวิศวกรรมศาสตร์หรือทางด้านเทคโนโลยีว่า อยากให้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เป็นเป้าหมายอันดับต้นๆ ในการเข้ามาศึกษา เพราะเชื่อว่ามหาวิทยาลัยนี้จะไม่ได้ให้แค่ความรู้ แต่จะยังให้ทั้งประสบการณ์ และสิ่งที่ดีอื่นๆ กับนักศึกษาอีกมากมาย
 
# รางวัลลูกที่มีความกตัญญูกตเวที
# ระบบการสอบตรง มจพ.
# สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย
# สาขาวิศวกรรมไฟฟ้าโทรคมนาคม
# วิศวะ มจพ.
 
ขวัญฤทัย ข่าว -ภาพ