มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
KING MONGKUT'S UNIVERSITY OF TECHNOLOGY NORTH BANGKOK
เปลี่ยนการแสดงผล :
นักศึกษา
หน้าแรก > ข่าวสาร > ข่าวนักศึกษา > ประชาสัมพันธ์ นักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ 3
ประชาสัมพันธ์ นักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ 3
News Date09 ตุลาคม 2561
การดำเนินการรับหลักฐานของนักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ 3
ประจำปีการศึกษา 2561
เพื่อเตรียมการขึ้นทะเบียนกองประจำการและนำปลดเป็นทหารกองหนุน
www.facebook.com/jpd.kmutnb
ติดต่อสอบถามได้ที่ กลุ่มงานวินัยและพัฒนานักศึกษา กองกิจการนักศึกษา ชั้น 8 อาคาร 40 ปี มจพ.
โทร 02-555-2000 ต่อ 1130 ได้ตั้งแต่วันที่ 24 - 26 ตุลาคม 2561
หมายเหตุ : เอกสารลำดับที่ 3 (หนังสือรับรองสถานภาพการเป็นนักศึกษา ฉบับจริง) 
ติดต่อขอรับได้ที่ หน่วยวิชาทหาร กลุ่มงานวินัยและพัฒนานักศึกษา