มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
KING MONGKUT'S UNIVERSITY OF TECHNOLOGY NORTH BANGKOK
เปลี่ยนการแสดงผล :
นักศึกษา
หน้าแรก > ข่าวสาร > ข่าวนักศึกษา > ประกาศรายชื่อครั้งที่ 3 สำหรับผู้กู้ยืมเงินกองทุนฯ 1/2561
ประกาศรายชื่อครั้งที่ 3 สำหรับผู้กู้ยืมเงินกองทุนฯ 1/2561
News Date17 ธันวาคม 2561
กลุ่มงานสวัสดิการนักศึกษา กองกิจการนักศึกษา ได้แจ้งกำหนดการส่งคำร้องขอคืนเงิน
สำหรับนักศึกษาผู้กู้ยืมเงินกองทุนฯ ที่สำรองจ่ายค่าเทอม ภาคเรียนที่ 1/2561
โดยสามารถติดตามรายชื่อ  ขั้นตอนการเขียนคำร้อง รวมถึงกำหนดการส่งคำร้องขอเงินคืน
ภาคเรียนที่ 1/2561 ได้ที่ www.studentaffairs.kmutnb.ac.th/stu16.html