มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
KING MONGKUT'S UNIVERSITY OF TECHNOLOGY NORTH BANGKOK
เปลี่ยนการแสดงผล :
นักศึกษา
หน้าแรก > ข่าวสาร > ข่าวนักศึกษา > ประชาสัมพันธ์ กำหนดการเข้าอบรมของนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 1
ประชาสัมพันธ์ กำหนดการเข้าอบรมของนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 1
News Date17 ธันวาคม 2561
แจ้งกำหนดการเข้ารับการอบรมของนักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ 1
ในวันพุธ ที่ 30 มกราคม 2562 ณ ศูนย์การนักศึกษาวิชาทหาร โรงเรียนรักษาดินแดง
ติดต่อสอบถาม : กลุ่มงานวินัยและพัฒนานักศึกษา ชั้น 8 อาคาร 40 ปี มจพ.
โทร. 02-555-2000 ต่อ 1130
หรือ www.facebook.com/jpd.kmutnb