มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
KING MONGKUT'S UNIVERSITY OF TECHNOLOGY NORTH BANGKOK
เปลี่ยนการแสดงผล :
นักศึกษา
หน้าแรก > ข่าวสาร > ข่าวนักศึกษา > ขอเชิญร่วมงาน "นัดพบแหล่งงานพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ครั้งที่ 27"
ขอเชิญร่วมงาน "นัดพบแหล่งงานพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ครั้งที่ 27"
News Date10 มกราคม 2562
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ. ร่วมกับ บริษัท ดีเคทู พลัส จำกัด)
จัดงาน "นัดพบแหล่งงานพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ครั้งที่ 27"
ระหว่างวันที่ 7-8 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 09.00 - 16.00 น.
ณ ลานอเนกประสงค์ ชั้นล่าง อาคารอเนกประสงค์ มจพ.

กิจกรรมภายในงาน :
รับสมัครงานจากสถานประกอบการ
ลงทะเบียนผู้ว่างงาน
การวัดความถนัดด้านอาชีพ
การสาธิตและฝึกอาชีพอิสระ
นิทรรศการแนะแนวศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา มจพ.
การบรรยายเตรียมความพร้อมก่อนออกสู่การฝึกงาน/ทำงาน
ตลาดนัดจำหน่ายอาหาร

สามารถลงทะเบียนเข้างานล่วงหน้าได้ที่ www.job2news.com
สอบถามข้อมูลพิ่มเติมได้ที่ 0-2555-2000 ต่อ 1314, 1131, 1169
กลุ่มงานแนะแนวการศึกษาและอาชีพ กองกิจการนักศึกษา สำนักงานอธิการบดี มจพ.