มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
KING MONGKUT'S UNIVERSITY OF TECHNOLOGY NORTH BANGKOK
เปลี่ยนการแสดงผล :
นักศึกษา
หน้าแรก > ข่าวสาร > ข่าวนักศึกษา > กำหนดการรับบัตรประจำตัวนักศึกษา สำหรับนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2562
กำหนดการรับบัตรประจำตัวนักศึกษา สำหรับนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2562
News Date12 กรกฎาคม 2562

 ประกาศ สำหรับนักศึกษาปีการศึกษา 2562 ทุกคณะ(เฉพาะ มจพ.กรุงเทพฯ)

สามารถติดต่อรับบัตรนักศึกษาได้ที่ หอประชุมเบญจรัตน์ อาคารนวมินทราชินี ระหว่างวันที่ 23 - 27 กรกฎาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 08.30-17.00 น.  

  เอกสารที่นักศึกษาต้องเตรียมในวันมารับบัตรนักศึกษา ดังนี้
          1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน  2  ชุด 

          2. ใบแทนบัตรประจำตัวนักศึกษา 

 

หมายเหตุ  ขอให้นักศึกษามารับบัตรภายในวันและเวลาที่กำหนด (วันที่ 23 - 27 ก.ค.62) เนื่องจาก

        1.) หากไม่มารับบัตรนักศึกษานานเกิน 2-3 เดือน ธนาคารฯ จะทำลายบัตรตามระเบียบของธนาคารและนักศึกษาจะต้องเสียค่าธรรมเนียมในการทำบัตรนักศึกษาใหม่

        2.) นักศึกษาจะต้องใช้บัตรนักศึกษาแสดงตนในการเข้าห้องสอบและขอรับบริการต่างๆ ของมหาวิทยาลัยฯ

 


** กรุณาตรวจสอบเลขที่บัญชีและเลขที่กล่อง ตามลิ้งค์ไฟล์ด้านล่าง **
** เมื่อตรวจสอบแล้วให้ นศ.จดเลขที่บัญชี และเลขที่กล่อง เพื่อใช้ในวันรับบัตรนศ.
** นศ.สามารถตรวจสอบรายชื่อจากไฟล์ที่แนบมาด้วย


      - คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม (.pdf)
      - คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ (.pdf)
      - คณะบริหารธุรกิจ (.pdf)
      - คณะพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรม (.pdf)
      - คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ (.pdf)
      - คณะวิศวกรรมศาสตร์ (.pdf)
      - คณะศิลปศาสตร์ประยุกต์ (.pdf)
      - คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ (.pdf)
      - วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (.pdf)