มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
KING MONGKUT'S UNIVERSITY OF TECHNOLOGY NORTH BANGKOK
เปลี่ยนการแสดงผล :
นักศึกษา
หน้าแรก > ข่าวสาร > ข่าวนักศึกษา > รับสมัครนักศึกษาจิตอาสา
รับสมัครนักศึกษาจิตอาสา
News Date28 สิงหาคม 2562
ประชาสัมพันธ์รับสมัครนักศึกษาจิตอาสา
เข้าร่วมโครงการปลูกต้นไม้ยืนต้นเฉลิมพระเกียรติ
เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
วันศุกร์ที่ 30 สิงหาคม 2562
เวลา 08.45 - 11.30 น.
ณ บริเวณเกาะกลางถนนพิบูลสงคราม
หน้ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
จัดโดย สำนักงานเขตบางซื่อ