มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
KING MONGKUT'S UNIVERSITY OF TECHNOLOGY NORTH BANGKOK
เปลี่ยนการแสดงผล :
นักศึกษา
หน้าแรก > ข่าวสาร > ข่าวนักศึกษา > ประกาศจิตอาสา ปีการศึกษา 2563
ประกาศจิตอาสา ปีการศึกษา 2563
News Date05 กันยายน 2562
กองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา กำหนดหลักเกณฑ์การคัดกรองกู้ยืมฯ สำหรับผู้กู้ยืมเงินเพื่อการศึกษา (กยศ.) และ กองทุนเงินเพื่อการศึกษาที่ผูกกับรายได้ในอนาคต (กรอ.) ปีการศึกษา 2563     
โดยผู้ประสงค์กู้ยืมเงินจะต้องทำโครงการที่มีประโยชน์ต่อสังคมและสาธารณะ (จิตอาสา) ตามเกณฑ์ที่กองทุนกำหนด จึงจะได้รับสิทธิ์การกู้ยืมในปีการศึกษา 2563
นักศึกษาที่สนใจสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่ :www.studentaffairs.kmutnb.ac.th/stu16.html
หรือติดตามข่าวสารได้ที่ : https://www.facebook.com/%E0%B8%81%E0%B8%A2%E0%B8%A8_kmutnb-218517321538340/ และ https://www.facebook.com/%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%AD-%E0%B8%A1%E0%B8%88%E0%B8%9E-500573943309576/