มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
KING MONGKUT'S UNIVERSITY OF TECHNOLOGY NORTH BANGKOK
เปลี่ยนการแสดงผล :
นักศึกษา
หน้าแรก > ข่าวสาร > ข่าวนักศึกษา > "สนามฟุตซอล" พร้อมเปิดให้บริการแล้ว
"สนามฟุตซอล" พร้อมเปิดให้บริการแล้ว
News Date06 กันยายน 2562
"สนามฟุตซอล" ชั้น 3 อาคาร 40 ปี มจพ. พร้อมเปิดให้บริการแล้ว
ในวันที่ 9 กันยายน 2562 นี้
ทางกลุ่มงานกิจกรรมนักศึกษา กองกิจการนักศึกษา
ขอความร่วมมือให้ปฏิบัติตามข้อปฏิบัติดังต่อไปนี้
1. ผู้ใช้บริการต้องแต่งกายชุดกีฬา และใส่รองเท้าผ้าใบ
2. การขอใช้สนามให้ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่
กลุ่มงานกิจกรรมนักศึกษา กองกิจการนักศึกษา
ชั้น 5 อาคาร 40 ปี มจพ.
(เบื้องต้นการขอใช้สนามฟุตซอลต้องมีจำนวนนักศึกษาอย่างน้อย 10 คน
พร้อมบัตรนักศึกษาเท่านั้น และต้องปฏิบัติตามข้อที่ 1 และอนุญาตครั้งละ 1 ชั่วโมง)
สุดท้ายนี้เพื่อให้มีความปลอดภัย สนุกกับการออกกำลังกาย
และรักษาพื้นสนามให้มีอายุการใช้งานที่ยาวนานขึ้น
กรุณาปฏิบัติตามข้อปฏิบัติด้วย