มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
KING MONGKUT'S UNIVERSITY OF TECHNOLOGY NORTH BANGKOK
เปลี่ยนการแสดงผล :
นักศึกษา
หน้าแรก > ข่าวสาร > ข่าวนักศึกษา > รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มอบใบประกาศผู้ผ่านการอบรมหุ่นยนต์สะเต็มพัฒนาบัณฑิตสายพันธุ์ใหม่
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มอบใบประกาศผู้ผ่านการอบรมหุ่นยนต์สะเต็มพัฒนาบัณฑิตสายพันธุ์ใหม่
News Date24 สิงหาคม 2563

           รศ.ดร. เสาวณิต สุขภารังสี รองอธิการฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) เป็นประธานมอบใบประกาศนียบัตร “โครงการหุ่นยนต์สะเต็มพัฒนาบัณฑิตสายพันธ์ใหม่ ในศตวรรษที่ 21" โดย รศ.ดร. ศุภชัย ตระกูลทรัพย์ทวี และ ผศ.ดร. สถาพร วังฉาย และทีมงาน นำนักศึกษาชั้นปีที่ 1/2563 ที่ผ่านการอบรมจำนวน 2 รุ่น รุ่นละ 20 คน เข้ารับมอบใบประกาศนียบัตร วัตถุประสงค์ เพื่อให้นักศึกษาชั้นปี 1  ได้มีองค์ความรู้เกี่ยวกับหุ่นยนต์ที่เป็นผลงานวิจัยและสร้างชื่อเสียงให้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  มีความรู้พื้นฐาน Coding ควบคุมหุ่นยนต์ผ่านบอร์ด Arduino UNO และกิจกรรมการแข่งขันที่เน้นการทำงานเป็น โครงการดังกล่าวได้รับการสนับสนุนจากศูนย์ระบบสะเต็มศึกษา มจพ. บริหารงานโดยคณะกรรมการที่มีความเชี่ยวชาญในทุกสาขาทุกคณะของ มจพ. และกองส่งเสริมวิชาการ มจพ. ณ ห้องประชุม 215 อาคารอเนกประสงค์ เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2563 ที่ผ่านมา

 
รุ่งนภา/ข่าว
วุฒิสิทธิ์/ถ่ายภาพ