มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
KING MONGKUT'S UNIVERSITY OF TECHNOLOGY NORTH BANGKOK
เปลี่ยนการแสดงผล :
นักศึกษา
หน้าแรก > ข่าวสาร > ข่าวนักศึกษา > ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิขอผ่อนผันการเข้ารับราชการทหาร กองประจำการ ปีการศึกษา 2563
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิขอผ่อนผันการเข้ารับราชการทหาร กองประจำการ ปีการศึกษา 2563
News Date16 กุมภาพันธ์ 2564

นักศึกษาที่มีสิทธิขอผ่อนผันการเข้ารับราชการทหาร กองประจำการ ปีการศึกษา 2563 สามารถตรวจสอบรายชื่อของตนเอง ณ ภูมิลำเนาทหาร ก่อนนตรวจเลือกประมาณ 1 เดือน โดยสามารถตรวจสอบรายชื่้อได้ที่ 

www.studentaffairs.kmutnb.ac.th/soldier.html

หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม : กลุ่มงานวินัยและพัฒนานักศึกษา
กองกิจการนักศึกษา ชั้น 8 อาคาร 40 ปี มจพ.
โทร. 1130