มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
KING MONGKUT'S UNIVERSITY OF TECHNOLOGY NORTH BANGKOK
เปลี่ยนการแสดงผล :
TH Language
การแข่งขันหุ่นยนต์ KMUTNB Micro-Mechanism Robot Contest (MRC) ครั้งที่ 2 ประจำปี 2561
News Date05 พฤศจิกายน 2561
อาจารย์ ดร.อมรพันธุ์  พันธุ์โอภาส ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายเทคโนโลยีหุ่นยนต์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) เป็นประธานในพิธีเปิด โครงการแข่งขันหุ่นยนต์ KMUTNB Micro-Mechanism Robot Contest (MRC) ครั้งที่ 2 ประจำปี 2561 จัดขึ้นเพื่อให้ส่งเสริมเยาวชนไทยได้ลองทำและเรียนรู้ถึงรายละเอียดทางวิศวกรรมความแม่นยำในการสร้างหุ่นยนต์ การอบรมสอนการคิดการออกแบบและประดิษฐ์หุ่นยนต์ด้วยอุปกรณ์ที่จัดเตรียมไว้ให้ เพื่อที่จะสร้างหุ่นยนต์ที่มีประสิทธิภาพสูงสุดภายใต้ข้อจำกัดการใช้วัสดุ ตลอดจนเทคนิคแนวคิดที่จะให้สามารถคิดออกแบบหุ่นยนต์และสิ่งประดิษฐ์ได้อย่างเต็มที่โดยเอาชนะอุปสรรคและเงื่อนไขของการแข่งขัน โดยศูนย์อบรมวิทยาการด้านหุ่นยนต์และเทคโนโลยี (Robot Academy) ภายใต้การดูแลของคณะวิศวกรรมศาสตร์ การแข่งขันมี 2 ประเภท ได้แก่ 1. Sumo (Wrestling) Micro-Mechanism Robot (wired) การแข่งขันหุ่นยนต์ซูโม่ขนาดเล็ก (แบบมีสาย) 2. Boastful Innovation การแข่งขันประกวดเสนอผลงานบนเวที ในการนี้มีคณาจารย์และทีมนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ร่วมดูแลเยาวชนที่เข้าแข่งขันอย่างใกล้ชิด โดยในปีนี้ได้รับความสนใจจากน้องๆ เยาวชนและผู้ปกครองเข้าร่วมชมการแข่งขันเป็นจำนวนมาก ทั้งนี้ขอแสดงความยินดีแก่ผู้ได้รับรางวัลทุกๆท่าน ณ ห้องวิจิตรวาที อาคาร 81 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มจพ. เมื่อวันที่ 3-4 พฤศจิกายน 2561
พัทธนันท์/ข่าว
ธัญญภรณ์/ข้อมูล