มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
KING MONGKUT'S UNIVERSITY OF TECHNOLOGY NORTH BANGKOK
เปลี่ยนการแสดงผล :
ขอเชิญคณาจารย์ นักวิจัย บุคลากร และนักศึกษาร่วมส่งผลงานเข้าประกวดรางวัลนวัตกรรมแห่งชาติ ประจำปี 2566
News Date03 มีนาคม 2566
ขอเชิญคณาจารย์ นักวิจัย บุคลากร และนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) ร่วมส่งผลงานเข้าประกวดรางวัลนวัตกรรมแห่งชาติ (National innovation Awards) NIA ประจำปี 2566 โดยผู้ชนะเลิศในแต่ละประเภทของรางวัล จะได้รับพระบรมรูป “พระบิดาแห่งนวัตกรรมไทย” และสิทธิประโยชน์อื่นๆ จากสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (สนช.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อนำองค์ความรู้จากหน่วยงานวิชาการมาประยุกต์ใช้ ต่อยอดจากความร่วมมือกับภาคเอกชน ผ่านเครือข่ายธุรกิจนวัตกรรม เพื่อการสร้างสรรค์นวัตกรรมที่เหมาะสมและมีศักยภาพต่ออุตสาหกรรมของประเทศ ส่งผลงานได้ตั้งแต่วันนี้ ถึง 31 พฤษภาคม 2566 สามารถติดตามรายละเอียดและสมัครผ่านทางออนไลน์ที่ https://award.nia.or.th สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ awards@nia.or.th หรือที่เบอร์ 080-070-2999
พัทธนันท์/ข่าว
กาญจนา/ข้อมูล