มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
KING MONGKUT'S UNIVERSITY OF TECHNOLOGY NORTH BANGKOK
เปลี่ยนการแสดงผล :
TH Language
ขอเชิญชวนคณาจารย์ นักศึกษา และบุคลากรร่วมกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
News Date28 ตุลาคม 2562

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) ขอเชิญชวนคณาจารย์ นักศึกษา และบุคลากร เข้าร่วมงานกิจกรรม เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562 เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ และร่วมแสดงความจงรักภักดีถวายเป็นราชสักการะแด่พระองค์ที่ทรงมีคุณูปการต่อประเทศชาติและประชาชนชาวไทยเป็นอเนกอนันต์ โดยมหาวิทยาลัยกำหนดจัดให้มีกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติในระหว่างวันที่ 3-6 ธันวาคม 2562  ดังต่อไปนี้
วันจันทร์ที่ 3 ธันวาคม 2562  จัดให้มีพิธีทำบุญตักบาตรอุทิศถวายเป็นพระราชกุศล มีพิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะ หน้าบริเวณพระบรมฉายาลักษณ์ ณ ซุ้มเฉลิมพระเกียรติ ลานอาคารอเนกประสงค์  และมีพิธีเปิดโครงการ จิตอาสา บริจาคโลหิต ด้วยหัวใจ หนึ่งคนให้ สามคนรับ โดยวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ณ ลานอาคารอเนกประสงค์ อาคารอเนกประสงค์
วันที่ 4-6 ธันวาคม 2562  จัดซุ้มเฉลิมพระเกียรติเพื่อร่วมถวายราชสักการะ ในหลวงรัชกาลที่ 9
มหาวิทยาลัยจึงขอเชิญชวนคณาจารย์ นักศึกษา และบุคลากรเข้าร่วมงานกิจกรรมในครั้งนี้อย่างพร้อมเพรียงกัน 
ลงทะเบียนเข้าร่วมงานออนไลน์ได้ที่ https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc_CPA5K6FeiBUdlaRKG_3bZ_qWfmpBNgxfTTWwSkaxHwSeaA/viewform

การแต่งกาย : ชุดสุภาพโทนเหลือง
พัทธนันท์/ข่าว
อัมพร/กราฟฟิก