มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
KING MONGKUT'S UNIVERSITY OF TECHNOLOGY NORTH BANGKOK
เปลี่ยนการแสดงผล :
TH Language
ขอเชิญชวน คณาจารย์ นักศึกษาและประชาชนทั่วไป เข้าร่วมประกวดการออกแบบตราสัญลักษณ์สถาบันพัฒนาการบังคับคดี กรมบังคับคดี
News Date08 มกราคม 2562
สถาบันพัฒนาการบังคับคดี กรมบังคับคดี กระทรวงยุติธรรม ขอเชิญชวนคณาจารย์ นักศึกษาและประชาชนทั่วไป ที่มีความสามารถส่งผลงานเข้าร่วมโครงการประกวดการออกแบบตราสัญลักษณ์ (LOGO) สถาบันพัฒนาการบังคับคดี  (LegalExecution Professional Academy : LEPA)  ชิงเงินรางวัล 50,000 บาท พร้อมโล่รางวัลและใบประกาศเกียรติคุณ
แนวคิดของผลงานที่จะส่งเข้าประกวด
  • ตราสัญลักษณ์ต้องสื่อความหมายถึงสถาบันพัฒนาการบังคับคดี
  • ภาพและสีของตราสัญลักษณ์ต้องจดจำง่าย
  • ตราสัญลักษณ์มีความสวยงาม โดดเด่น ทันสมัยและสื่อถึงความเป็นไทย
  • ตราสัญลักษณ์ที่ออกแบบต้องสามารถประยุกต์ใช้กับสื่อต่างๆได้อย่างคมชัด อาทิ ตราประทับ ของที่ระลึกและสื่อสิ่งพิมพ์ เป็นต้น
ผู้ที่สนใจสามารถสมัครและส่งผลงานได้ที่ Lepa@led.mail.go.th ตั้งแต่วันนี้ – วันที่ 31 มกราคม 2562
สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ตาม OR Code ที่แนบมานี้ หรือทาง www.led.go.th และติดต่อสอบถามได้ที่เบอร์โทรศัพท์ 02-887-5078-9
พัทธนันท์/ข่าว