มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
KING MONGKUT'S UNIVERSITY OF TECHNOLOGY NORTH BANGKOK
เปลี่ยนการแสดงผล :
TH Language
ขอเชิญบุคลากรชาว มจพ. ทุกๆ ท่านร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตร แข่งกีฬา สังสรรค์และบันเทิง เนื่องในเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2562 ในวันที่ 27 ธันวาคม 2561
News Date07 ธันวาคม 2561
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) ขอเชิญบุคลากรชาว มจพ. ทุกๆ ท่าน ร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตร ร่วมแข่งกีฬาสมานสามัคคีระหว่างบุคลากรและหน่วยงาน ร่วมสังสรรค์และบันเทิง ในวันที่ 27 ธันวาคม 2561 เพื่อเป็นการสร้างสัมพันธ์อันดีระหว่าง คณะผู้บริหาร อาจารย์ บุคลากร และเจ้าหน้าที่ ทุกๆ หน่วยงานได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ หลังจากที่ ชาว มจพ. ทุกท่าน ได้ร่วมกันสร้างสรรค์ผลงาน ปฎิบัติงานอย่างทุ่มเท ทำงานอย่างดีมาตลอดทั้งปี มหาวิทยาลัยมีความยินดีจัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อเป็นการตอบแทนและเป็นกำลังใจให้กับุคลากรทุกท่าน ร่วมกันสร้างผลงาน เพื่อความสำเร็จร่วมกันของทุกคนในองค์กร และในปีหน้าฟ้าใหม่ 2562 เพื่อให้ มจพ. ของเรา พัฒนาต่อไปให้เป็นที่ยอมรับในระดับชาติและระดับนานาชาติ
กิจกรรมภาคเช้า
เวลา 08.15 น.   พิธีทำบุญตักบาตรพระภิกษุสงฆ์ จำนวน 9 รูป/พิธีเปิดซุ้มอาหาร/ร่วมรับประทานอาหารเช้า
เวลา 10.00 น.   มหกรรมแข่งขันกีฬาบุคลากร ประดู่แดงเกมส์/พิธีเปิด ณ หอประชุมประดู่แดง/จัดการแข่งขันตามประเภทกีฬา ณ สนามแข่งขันต่างๆ
กิจกรรมภาคค่ำ
เวลา 17.00 น.   ลงทะเบียน/รับของที่ระลึก (ปิดลงทะเบียนเวลา 18.30 น.)/จับฉลากลุ้นของรางวัล
เวลา 18.00 น.   ร่วมรับประทานอาหาร/ชมการแสดงดนตรี/ลุ้นรับโชคทองและของรางวัลมากมาย
แล้วพบกัน ณ บริเวณลานอาคารอเนกประสงค์ และลานเฉลิมพระเกียรติ มจพ. วันที่ 27 ธันวาคม 2561 นี้
    พัทธนันท์/ข่าว
 
เว็บไซต์เดิม