มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
KING MONGKUT'S UNIVERSITY OF TECHNOLOGY NORTH BANGKOK
เปลี่ยนการแสดงผล :
TH Language
ขอเชิญร่วมชมและเชียร์การแข่งขันฟุตบอลการกุศล ทีมมูลนิธิก้าวคนละก้าว นำทีมโดย พี่ตูน คุณอาทิวราห์ คงมาลัย ประธานมูลนิธิก้าวคนละก้าว ทีมหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ และทีม มจพ.
News Date03 มกราคม 2563
สโมสรนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา และบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) ร่วมกับสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดการแข่งขันฟุตบอลการกุศล ระหว่าง ทีมมูลนิธิก้าวคนละก้าว ทีมหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ และทีม มจพ. เพื่อนำรายได้มอบให้มูลนิธิก้าวคนละก้าว ไปจัดซื้อเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ให้แก่โรงพยาบาลในชนบทภาคเหนือที่ขาดแคลนจำนวน 7 แห่ง  ได้แก่  โรงพยาบาลทองแสนชัย โรงพยาบาลอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ โรงพยาบาลอุ้มผาง จังหวัดตาก โรงพยาบาลศรีสังวาลย์ จังหวัดแม่ฮ่องสอน โรงพยาบาลเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย โรงพยาบาลสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ วัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมความรักความสามัคคีระหว่างศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน รวมถึงเพื่อพัฒนานักศึกษาด้านการเป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง มีคุณธรรมและจริยธรรม มีทักษะการทำงานร่วมกันเป็นทีม มีจิตอาสาช่วยเหลือสังคม มีความเป็นผู้นำ ความรับผิดชอบและสำนึกรู้คุณในหน้าที่ต่อตนเอง สังคม และประเทศชาติ จึงกำหนดจัดกิจกรรมแข่งขันฟุตบอลการกุศล “พระจอมเกล้าพระนครเหนือ ๖๐ ปี ฟุตบอลสามัคคี ทีม มจพ. ทีมหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ และทีมมูลนิธิ ก้าวคนละก้าว เพื่อสมทบทุนมูลนิธิก้าวคนละก้าว” ในวันศุกร์ที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 นำทีมเตะบอลโดย พี่ตูน (คุณอาทิวราห์ คงมาลัย) และทีมฟุตบอลดาราก้าวคนละก้าว โดยจัดจำหน่ายเสื้อเชียร์ราคา 399 บาท เพื่อเข้าชมการแข่งขันในครั้งนี้ ใส่เสื้อเข้าสนามแล้วมาเชียร์พี่ตูนพร้อมทีมฟุตบอลดาราและมาทำบุญร่วมกัน ณ สนามฟุตบอลลอยฟ้า มจพ.
สั่งซื้อเสื้อได้ที่ลิ้งค์  https://forms.gle/U92bicFjfFGeiKY8A
สั่งซื้อเสื้อได้ถึงวันที่ 25 ม.ค. 2563 และสามารถรับเสื้อได้ตั้งแต่วันที่ 30-31 ม.ค. 63
สอบถามรายละเอียดได้ที่ บัณฑิตวิทยาลัย มจพ. 02-5552000 ต่อ 2422
พัทธนันท์/ข่าว
ตรินัยน์,ศิริศักดิ์/กราฟฟิก