มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
KING MONGKUT'S UNIVERSITY OF TECHNOLOGY NORTH BANGKOK
เปลี่ยนการแสดงผล :
ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษา มจพ. ได้รับเกียรติบัตรชมเชย จากสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษาฯ
News Date22 กันยายน 2565
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.)  ขอแสดงความยินดีกับ นายธรณินทร์ อุ่นอารีย์ นักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ ภาควิชาวิศวกรรมการผลิตและหุ่นยนต์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ผู้ได้รับเกียรติบัตรชมเชย จากสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ในการคัดเลือกนักศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564
กองกิจการนักศึกษา/ข่าว-ภาพ
พัทธนันท์/เผยแพร่