มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
KING MONGKUT'S UNIVERSITY OF TECHNOLOGY NORTH BANGKOK
เปลี่ยนการแสดงผล :
คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ กำลังเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาเอก สาขาบริหารธุรกิจอุตสาหกรรม (DBA)
News Date17 มีนาคม 2566
คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ กำลังเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาเอก สาขาบริหารธุรกิจอุตสาหกรรม (DBA) ทั้งที่กรุงเทพ และวิทยาเขตระยอง เรียนวันเดียว  9.00 -16.00 น.
- กรุงเทพ เรียนวันอาทิตย์
- ระยอง เรียนวันเสาร์

ระดับปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจอุตสาหกรรม (MBA)
- กรุงเทพ มีแบบรอบเช้าเรียนวันเดียว และแบบรอบค่ำ
- ระยอง เรียนวันเสาร์วันเดียว

สาขาการบัญชี (X-MBAcc)
- ระยอง เรียนวันเสาร์วันเดียว

เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 7 พฤษภาคม 2566
สนใจสอบถามรายละเอียดได้ที่ 089-688-0377 และ 080-594-5073 หรือ 065-641-5585
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม www.fba.kmutnb.ac.th
สนใจสมัครคลิก http://grad.admission.kmutnb.ac.th