มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
KING MONGKUT'S UNIVERSITY OF TECHNOLOGY NORTH BANGKOK
เปลี่ยนการแสดงผล :
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มจพ. จัดการบรรยายพิเศษโครงการอบรมเพื่อพัฒนาองค์กรสู่ Smart Faculty” ในหัวข้อเรื่อง Data Science for Organization
News Date31 พฤษภาคม 2565
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) จัดบรรยายพิเศษรูปแบบออนไลน์ ผ่านระบบ Google Meet “โครงการอบรมเพื่อพัฒนาองค์กรสู่ Smart Faculty” ในหัวข้อเรื่อง Data Science for Organization โดย ดร.พรรคธาดา ตรีรัตนพิทักษ์ รองผู้อำนวยการ สำนักดาต้าอนาไลติกส์ ธนาคารแห่งประเทศไทย ในวันพฤหัสบดีที่ 9 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00 – 12.00 น. ขอเชิญเข้ารับฟังการบรรยายพิเศษรูปแบบออนไลน์ ผ่านระบบ Google Meet “โครงการอบรมเพื่อพัฒนาองค์กรสู่ Smart Faculty” ในหัวข้อเรื่อง Data Science for Organization สามารถลงทะเบียนเข้ารับฟังการอบรมได้ที่ https://zhort.link/NDr เข้าร่วม Google Meet ลิงก์วิดีโอคอล: https://meet.google.com/pei-oeyg-wmw จัดโดยงานวิจัยและบริการวิชาการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ และ ศูนย์อุตสาหกรรมสัมพันธ์ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 02-5552000 ต่อ 8124
พัทธนันท์/ข่าว
ปาณิสรา/ข้อมูล