มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
KING MONGKUT'S UNIVERSITY OF TECHNOLOGY NORTH BANGKOK
เปลี่ยนการแสดงผล :
TH Language
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มจพ. จัดงาน Engineering KMUTNB Job Fair 2019
News Date03 มกราคม 2562
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) จัดงาน Engineering KMUTNB Job Fair 2019  ในวันที่ 17 -18 มกราคม 2562  ณ บริเวณลานใต้อาคาร 81 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มจพ. พบกับสถานประกอบการซึ่งเป็นบริษัทชั้นนำของประเทศไทยมากกว่า 150 บริษัท และกิจกรรมมากมายภายในงาน อาทิ การสมัครงานออนไลน์ การทดสอบความถนัดทางวิชาชีพ การแนะแนวให้กับนักศึกษา พร้อมทั้งกิจกรรม การอบรมเพื่อเตรียมความพร้อมในการสมัครงาน Workshop การเขียน Resume (ใบสมัคร) อย่างไรให้ได้งาน ในวันที่ 8-9 มกราคม 2562 ณ ห้องประชุมวิจิตรวาที ชั้น 3 อาคาร 81 คณะวิศวกรรมศาสตร์ สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ งานกิจการนักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ ชั้น 3 อาคาร 81 หรือโทร 0 2555 2000 ต่อ 8113
พัทธนันท์/ข่าว
คณะวิศวกรรมศาสตร์/ข้อมูล