มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
KING MONGKUT'S UNIVERSITY OF TECHNOLOGY NORTH BANGKOK
เปลี่ยนการแสดงผล :
คณะศิลปศาสตร์ประยุกต์ มจพ. รับสมัครบัณฑิตศึกษา ป.โท-เอก ช่วงที่ 3
News Date20 มีนาคม 2567
คณะศิลปศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคการศึกษา 1/2567 (ช่วงที่ 3) ในสาขาวิชาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ  รายละเอียดดังนี้
          1.ระดับปริญญาโท ภาคพิเศษ (เรียนวันเสาร์-วันอาทิตย์ )
          2.ระดับปริญญาเอก ภาคปกติ (เรียนในเวลาราชการ) และภาคพิเศษ (เรียนวันเสาร์-วันอาทิตย์)   
          รับสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ - วันอาทิตย์ที่ 12 พฤษภาคม 2567
สมัครที่https://grad.admission.kmutnb.ac.th/ApplyLogin
          สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่  ระดับปริญญาเอก ได้ที่ผศ.ดร.เบญจวรรณ  โทร.089-832-4271 ระดับปริญญาโท ได้ที่อ.ดร.รติ  โทร. 082-414-9514  หรือhttp://www.grad.kmutnb.ac.th  Line official : https://lin.ee/UTe2ZBH
 Fanpage facebook : จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ มจพ.
TIKTOK (unofficial) : @iokmutnb หรือที่บัณฑิตวิทยาลัย อาคารนวมินทรราชินี ชั้น 12 โทร. 0-2555-2000 ต่อ 2422, 2424

ขวัญฤทัย ข่าว