มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
KING MONGKUT'S UNIVERSITY OF TECHNOLOGY NORTH BANGKOK
เปลี่ยนการแสดงผล :
TH Language
คณะอุตสาหกรรมเกษตร มจพ. วิทยาเขตปราจีนบุรี รับสมัครนักศึกษาใหม่ ปี’64 (TCAS 64) รอบที่ 1 (Portfolio)
News Date21 กันยายน 2563
คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโนลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตปราจีนบุรี เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา 2564 (TCAS 64) รอบที่ 1 (Portfolio) โดยเปิดรับสมัคร 3 สาขา คือ 1) สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การอาหารและการจัดการ (FSM) 2) สาขาวิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ (IPD) 3) สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ (FSN) สามารถสมัครเข้าเรียนผ่าน 4 โครงการ คือ
- โครงการที่ 1 โครงการโควตาโรงเรียนเครือข่าย รับสมัคร 11 กันยายน - 14 ธันวาคม 2563
- โครงการที่ 2 โครงการโควตาผู้ผ่านกิจกรรมสะเต็มศึกษา (STEM)  รับสมัคร 11 กันยายน -14 ธันวาคม 2563
- โครงการที่ 3 โควตาเรียนดี  รับสมัคร 1 ตุลาคม - 14 ธันวาคม 2563
- โครงการที่ 4 Portfolio รับสมัคร 1 ตุลาคม - 14 ธันวาคม 2563
คุณสมบัติผู้สมัคร คือ กำลังศึกษาหรือจบการศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ทุกแผนการเรียนที่ผ่านการเรียนวิชาในกลุ่มคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ไม่น้อยกว่า 20 หน่วยกิต
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ อาจารย์ มีชัย 090-9409-199 อาจารย์ พัชรี 097-2520-688 คุณธีราพร 090-951-9282 หรือติดตามข้อมูลผ่านเพจ คณะอุตสาหกรรมเกษตร มจพ.วิทยาเขตปราจีนบุรี (www.facebook.com/aikmutnb) หรือไลน์ Go2AI@KMUTNB โดยสามารถสมัครเข้าศึกษาต่อได้ที่ http://admission.kmutnb.ac.th/      
 
http://line.me/ti/g/F3SbVcLJlS

ขวัญฤทัย ข่าว / อ. มีชัย ภาพ