มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
KING MONGKUT'S UNIVERSITY OF TECHNOLOGY NORTH BANGKOK
เปลี่ยนการแสดงผล :
TH Language
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มจพ. จัดกิจกรรม ไอทีอาสาอนุรักษ์ป่า : ร่วมใจปลูกป่าชายเลน
News Date26 ตุลาคม 2561
อาจารย์ อรรฆรัตน์ บุญยะผลานันท์ พร้อมด้วยคณาจารย์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) นำนักศึกษาคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมกิจกรรมโครงการ “ไอทีอาสาอนุรักษ์ป่า : ร่วมใจปลูกป่าชายเลน” เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร และสืบสานศิลปวัฒนธรรมไทย” โดยได้จัดกิจกรรมร่วมใจปลูกป่าชายเลน ณ ศูนย์การเรียนรู้ป่าชายเลน ต.คลองโคลน อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม เพื่อศึกษาระบบนิเวศน์ป่าชายเลน และเรียนรู้วิถีชีวิตชาวบ้าน และความสำคัญของป่าชายเลน  จากนั้นได้เดินทางไปยังวัดเกตุมดีศรีวราราม ต.บางโทรัด อ.เมือง จ.สมุทรสาคร ทำบุญไหว้พระ และถวาย บาตร ผ้าไตรจีวร โครงการอุปสมบทหมู่เฉลิมพระเกียรติถวายเป็นพระราชกุศล ในการจัดกิจกรรมครั้งนี้นักศึกษาได้รับความรู้ ความเข้าใจในระบบระบบนิเวศน์ป่าชายเลน เพื่อที่จะช่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในภายภาคหน้า และมีจิตใจตั้งอยู่ในศีลธรรมอันดีเพื่อสานต่อทะนุบำรุงพระพุทธศาสนา มีใจเป็นจิตอาสาบำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติ อีกทั้งยังช่วยสืบสานศิลปวัฒนธรรมไทยอันดีงามให้คงอยู่สืบต่อไป เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2561  
พัทธนันท์/ข่าว 
อ.อรรฆรัตน์/ข้อมูล
นรศิลป์/ภาพ