มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
KING MONGKUT'S UNIVERSITY OF TECHNOLOGY NORTH BANGKOK
เปลี่ยนการแสดงผล :
TH Language
คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม มจพ. วิทยาเขตปราจีนบุรีเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2563
News Date09 กรกฎาคม 2562
คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) วิทยาเขตปราจีนบุรี เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2563 สำหรับผู้กำลังศึกษาระดับ ปวส.2 หรือ อนุปริญญา โครงการโค้วต้ารียนดีและโค้วต้าพื้นที่ เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 23 กันยายน 2562 อ่านรายละเอียดระเบียบการสมัครและสมัครเรียนได้ที่ www.admission.kmutnb.ac.th
พัทธนันท์/ข่าว
ประภัสสร/ข้อมูล