มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
KING MONGKUT'S UNIVERSITY OF TECHNOLOGY NORTH BANGKOK
เปลี่ยนการแสดงผล :
TH Language
ช่อง 7 HD. เจาะสกุ๊ปตู้อบฆ่าเชื้อด้วยยูวี นวัตกรรมใหม่เพื่อการกำจัดเชื้อ ลดการระบาดของโควิด -19
News Date27 เมษายน 2563
รศ. ดร.สุรพันธ์ ยิ้มมั่น คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ผศ.ดร.พีรพงษ์ พรวงษ์ทอง รองคณบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนา พร้อมด้วยทีมนักวิจัย คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.)  ให้สัมภาษณ์แก่ช่อง 7 HD. เรื่อง ตู้อบฆ่าเชื้อด้วยยูวี เป็นการร่วมมือระหว่างคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มจพ. กับโรงเรียนช่างฝีมือทหาร ร่วมพัฒนานวัตกรรม ตู้อบฆ่าเชื้อด้วยยูวีมอบแก่โรงพยาบาลเพื่อใช้ต่อสู้กับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2563
การพัฒนาตู้อบฆ่าเชื้อด้วยยูวี นวัตกรรมใหม่เพื่อการกำจัดเชื้อ ลดการระบาด  แก้ไขปัญหาการขาดแคลนหน้ากากอนามัยในโรงพยาบาล  ตู้อบฆ่าเชื่อประกอบด้วยหลอดกำเนิดรังสียูวี 8 วัตต์ จำนวน 2 หลอด  โดยการทดสอบผลของการฉายยูวีโดยใช้ตู้อบฆ่าเชื้อด้วยยูวีต่อลักษณะของเส้นใยของหน้ากากอนามัย ไม่มีผลต่อเส้นใย ไม่มีการเปลี่ยนแปลงการทดสอบประสิทธิภาพการกรองอนุภาคขนาด 0.3 ไมโครเมตรหรือใหญ่กว่ายังพบว่า มีประสิทธิภาพเท่ากับการกรองอนุภาคของหน้ากากอนามัย N95 มีประสิทธิภาพใช้ฆ่าเชื้อแบคทีเรียแกรมลบ Escherichia coli  และยังพบว่าความเข้มของรังสีที่ติดตั้งในตู้อบสามารถฆ่าเชื้อแบคทีเรียบนหน้ากาก N95 ได้ภายในระยะเวลา 1 นาที แสดงให้เห็นว่าตู้อบฆ่าเชื้อด้วยยูวีมีประสิทธิภาพในการกำจัดเชื้อโรคบนหน้ากากอนามัยในระยะเวลาอันสั้น และอาจจะนำมาประยุกต์ใช้ในการฆ่าเชื้อบนอุปกรณ์การแพทย์ที่ทำจากวัสดุต่าง ๆ ได้อีกด้วย อุปกรณ์นี้ตั้งระยะเวลาในการทำงานและมีระบบตัดการทำงานอัตโนมัติเมื่อมีการเปิดตู้เพื่อป้องกันการรั่วไหลของรังสียูวี ทั้งยังผ่านการทดสอบความปลอดภัยทางไฟฟ้าของเครื่องมือแพทย์ตามมาตรฐานสากล IEC 60601 และมีความปลอดภัยจากการใช้รังสี การประกอบเครื่องทำได้ง่ายใช้วัสดุภายในประเทศซึ่งจะช่วยลดการนำเข้าเครื่องมือดังกล่าวที่มีราคาสูงจากต่างประเทศ  สำหรับตัวต้นแบบนี้ ติดต่อได้ที่ คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ โทรศัพท์ 0-2555-2000 ต่อ 4209 หรือ 062-193-6445 ในเวลาราชการหรืออีเมล์ research@sci.kmutnb.ac.th
ขวัญฤทัย ข่าว / วิลัยพร ถ่ายภาพ