มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
KING MONGKUT'S UNIVERSITY OF TECHNOLOGY NORTH BANGKOK
เปลี่ยนการแสดงผล :
ดร.พงศธร คณะวิศวฯ มจพ. บันทึกเทปโทรทัศน์ “รายการคิดดี สังคมดี” สถานีโทรทัศน์ TNN24
News Date21 มิถุนายน 2565
           วันอังคารที่ 21 มิถุนายน 2565 เวลา 13.00 น. นำอาจารย์ ดร. พงศธร สายสุจริต อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกลและการบินอวกาศ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) และรักษาการ ผู้อำนวยการสถาบันเทคโนโลยีอวกาศนานาชาติเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจ (สทอศ.) บันทึกเทปโทรทัศน์รายการ คิดดี สังคมดี ตอน โครงการสร้างดาวเทียมโรงเรียนเตรียมวิศวกรรมศาสตร์ ไทย-เยอรมัน มจพ. ณ สถานีโทรทัศน์ TNN24 อาคารทิปโก้ ดำเนินรายการโดย ดร.สุรชัย  พรหมพันธุ์
            ติดตามรายการ...คิดดี สังคมดี ออกอากาศทุกวันเสาร์ เวลา 10.00 - 10.30 น. ทางสถานีโทรทัศน์ TNN 2 (True Visions 784)
 
รุ่งนภา-ข่าวและภาพ