มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
KING MONGKUT'S UNIVERSITY OF TECHNOLOGY NORTH BANGKOK
เปลี่ยนการแสดงผล :
TH Language
ทีม ALTERNATIVE VIII นักศึกษา วทอ. มจพ. ได้รับรางวัลในการแข่งขัน 15th TSAE Auto Challene 2019 Student Formula
News Date08 กุมภาพันธ์ 2562
ทีม ALTERNATIVE VIII นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมยานยนต์ วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) ได้รับรางวัลจากการแข่งขันโครงการวิจัย ออกแบบ และพัฒนายานยนต์ 15th TSAE Auto Challene 2019 Student Formula ชิงถ้วยรางวัลพระราชทานของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมเงินรางวัล 100,000 บาท โดย นักศึกษา มจพ. ได้รับรางวัลดังนี้
1.รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 7 คะแนนรวมระดับประเทศ
2.รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 Best Improcement
3.รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 Efficiency Event
ในการแข่งขันในครั้งนี้ จัดโดยสมาคมวิศวกรรมยานยนต์ไทย (สวยท) มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาทักษะทางวิศวกรรมยานยนต์ เสริมสร้างนักศึกษาและบุคลากรทางด้านยานยนต์ สนับสนุนการออกแบบ การสร้างยานยนต์และการจัดการอย่างครบวงจร มหาวิทยาลัยขอแสดงความชื่นชมยินดีกับทีมนักศึกษาและคณาจารย์ทุกๆ ท่าน ที่ได้สร้างสรรค์ผลงานนวัตกรรมทางด้านวิศวกรรมยานยนต์ ให้ได้รับรางวัลและเป็นที่ประจักษ์สามารถสร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัยในเวทีระดับชาติ ณ สนามปทุมธานีสปีดเวย์ เมื่อวันที่ 18-20 มกราคม 2562 
  พัทธนันท์/ข่าว
  อ.สุพิชชา/ข้อมูล