มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
KING MONGKUT'S UNIVERSITY OF TECHNOLOGY NORTH BANGKOK
เปลี่ยนการแสดงผล :
TH Language
ธุรกิจครอบครัวเกี่ยวกับวิศวกรรม ผมจึงเลือกเรียนคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี มจพ. วิทยาเขต ระยอง
News Date28 มกราคม 2562
มาเข้าเรื่องกันเลยค่ะ “ก็อต” หรือนายภูริวัฒน์ อภิชิตพงศ์ชัย ปัจจุบันเรียนชั้นอยู่ปีที่  3 คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี      มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตระยอง “ก็อต” จบการศึกษาจากโรงเรียนพนัสพิทยาคาร จังหวัดชลบุรี สายวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ครับ ก่อนที่จะมาเลือกเรียนที่ มจพ. วิทยาเขตระยอง “ผมตั้งเป้าหมายว่าอยากเป็นวิศวกร” และตัวผมเองก็มีความถนัดทางด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ และครอบครัวผมก็มีธุรกิจเกี่ยวกับทางวิศวกรรม ทำให้ผมเลือกเรียนคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาเทคโนโลยีวิศวกรรมเครื่องกลและยานยนต์ แขนงเครื่องกล มจพ.วิทยาเขต ระยอง เนื่องจากใกล้บ้านผม และ “สอบติดที่นี่เป็นที่แรก ผมจึงเลือกเรียนที่นี่ครับ”
          “ก็อต” เล่าให้ฟังว่าการใช้ชีวิตมหา’ลัยนั้นเป็นช่วงที่ดีที่สุดในชีวิต ทั้งมีความสุข  ความทุกข์ สมหวังและไม่สมหวัง ปะปนกันไป เจอผู้คนมากมาย ได้เจอเพื่อนและอาจารย์ที่ดี ได้ทำกิจกรรมต่างๆ  การทำกิจกรรมนั้นไม่ได้สอนแค่ประสบการณ์ แต่สอนให้รู้จักความสามัคคี ความรับผิดชอบต่อหน้าที่ กล้าแสดงออก และอื่นๆ อีกมากมาย การใช้ชีวิตในมหา’ลัยเราต้องมี “สติ” อยู่เสมอ ถ้าไม่มีสติก็อาจจะทำให้เราออกนอกลู่นอกทางได้ และต้องมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ต่อการเรียน ไม่มีคณะไหนที่เรียนง่ายหรอกครับ มันก็มีความยากในตัวของมันเอง เราก็ต้องพยายาม มีความรับผิดชอบต่อตนเอง เมื่อไม่เข้าใจในการเรียน เราก็มีเพื่อน รุ่นพี่ และอาจารย์คอยให้คำปรึกษาได้ จึงจะทำให้เราจบมหา’ลัยได้อย่างภาคภูมิใจครับ
          กิจกรรมที่ผมเข้าร่วมกับทาง มจพ. ที่ทำให้ผมประทับใจและภาคภูมิใจมากที่สุด คือ ได้รางวัล The Best Idea Award  การเข้าการแข่งขัน AAM Asia technical Cup 2018  ภายใต้หัวข้อ ออกแบบระบบเคลื่อนไฟฟ้าสำหรับขนส่งสินค้าอาหารจากฟาร์มหรือโรงงานไปสู่เมืองที่มีประชากร 20 ล้านคน  ปรากฏว่าผลการแข่งขัน ผมและ
จูเนียร์ ( ณกฤต แสงอรุณ ) เพื่อนร่วมทีมก็ได้รางวัลดังกล่าว  ทั้งนี้ยังมีกิจกรรมที่สร้างความรู้ให้แก่ตัวเราครับ เช่น กิจกรรม Startup กิจกรรมสอนภาษา การแข่งขัน และอื่นๆ ที่จะช่วยฝึกทักษะของเราให้มีความสามารถมากยิ่งขึ้น และยังส่งเสริมทักษะการนำไปใช้ในอนาคตด้วย
ปัจจัยที่สำคัญมากๆ  ก็คือการปรับตัวเข้ากับสังคมใหม่ๆ   ในรั้ว มจพ. สอนให้รู้ว่าแต่ละคนมีนิสัยใจคอ ภูมิหลัง การอบรมเลี้ยงดูแต่ละครอบครัวแตกต่างกัน เช่นเดียวกับการร่วมกิจกรรมเพื่อความคุ้นเคย มีมิตรไมตรีที่ดี  รู้จักการผูกสร้างมิตรภาพระหว่างเพื่อน  เพราะสิ่งเหล่านั้นเป็นองค์ประกอบที่ทำให้ใช้ชีวิตในมหา’ลัยและการเข้าสังคมที่อบอุ่นมีความสุข
ผมมีความประทับใจครู อาจารย์ เพื่อนๆ  ทุกคนมีความพิเศษ คอยสอนให้คำปรึกษา สอนใช้ทักษะชีวิตในอนาคต เพื่อนๆ ก็ช่วยเหลือในการเรียน การเอาใจใส่ซึ่งกันและกัน มีความสุขที่ได้อยู่ด้วยกัน และทุกคนพิเศษสำหรับผมครับ  การใช้ชีวิตในมหา’ลัย
ไม่ได้แค่ความรู้อย่างเดียวแต่ยังสอนให้เราได้ทั้งมิตรภาพ ทักษะการอยู่ร่วมกับผู้อื่น ได้เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ การแข่งขันและอื่นๆ ซึ่งจะช่วยยกระดับชีวิตของเราให้ดียิ่งขึ้นเพื่อนำไปใช้ในชีวิตประจำวันและอนาคตที่ดีครับ
          สำหรับน้องๆ ที่กำลังมองที่เรียน ผมขอแนะนำที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตระยอง  เป็นหนึ่งในตัวเลือกที่น่าสนใจ  ซึ่ง มจพ. วิทยาเขตระยอง  มีทั้งหมด 3 คณะให้ได้เลือกตามความถนัด ได้แก่ 1) คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี  2) คณะวิทยาศาสตร์พลังงานและสิ่งแวดล้อม และ3) คณะบริหารธุรกิจ  ซึ่งตอบโจทย์สำหรับการทำงานในภาคอุตสาหกรรมได้เป็นอย่างดีและสภาพแวดล้อม บรรยากาศที่ร่มรื่นเหมาะแก่การศึกษาเล่าเรียนและที่นี่ก็น่าอยู่มากๆ  ด้วยครับ
          เป็นอย่างไรกันบ้างกับตัวตน “ก็อต”  หนุ่มหล่อ เทห์ กับการใช้ชีวิตในรั้วมหา’ลัย
ทั้งการเรียนหนังสือ การทำกิจกรรม รวมถึงการศึกษาหาความรู้  เรียกได้ว่าใช้กับทุกเรื่องครบ โปรโฟล์ดี  การศึกษาแน่น  อนาคตดีกรีนักธุรกิจที่ไปไกลอย่างแน่นอน
 
ขวัญฤทัย ข่าว -ภาพ