มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
KING MONGKUT'S UNIVERSITY OF TECHNOLOGY NORTH BANGKOK
เปลี่ยนการแสดงผล :
นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ มจพ. วิทยาเขตระยอง ทีมกรีนดีอยู่ดี คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ประกวดโครงงานกรีนดีอยู่ดี (Green Dee You Dee) ในงานประชุม Asian Sustainable Campus Network 2024
News Date10 มิถุนายน 2567
          เมื่อวันที่ 2-3 มิถุนายน 2567  นางสาวปณิฏฐา อรรณพเพชร นางสาวปรีชญา เมืองแก้ว และนางสาวพรนัชชา บัวเขียวอ่อน นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ มจพ. วิทยาเขตระยอง ทีมกรีนดีอยู่ดี (GreenDeeYouDeeTeam) เป็นตัวแทนมหาวิทยาลัยยั่งยืนแห่งประเทศไทย คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 (Second Prize)  จากการประกวดโครงงานภายใต้ชื่อโครงงาน กรีนดีอยู่ดี (Green Dee You Dee) ในงานประชุม Asian Sustainable Campus Network 2024 โดยมีอาจารย์ ศาศวัต กันภัย และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกศสุดา เพชรดี สาขาวิชาบริหารธุรกิจอุตสาหกรรมและโลจิสติกส์ เป็นปรึกษา ณ Tongji University สาธารณรัฐประชาชนจีน
          มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาและอาจารย์ทุกท่านที่นำชื่อเสียงมาสู่รั้วประดู่แดง
 

รุ่งนภา/ข่าว
ภาพ คณะบริหารธุรกิจ