มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
KING MONGKUT'S UNIVERSITY OF TECHNOLOGY NORTH BANGKOK
เปลี่ยนการแสดงผล :
TH Language
นักศึกษาและคณาจารย์ มจพ. เข้าร่วมโครงการ “จิตอาสา บริจาคโลหิต ด้วยหัวใจ หนึ่งคนให้ สามคนรับ”
News Date07 พฤศจิกายน 2561
ศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ เซี่ยงฉิน อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) เข้าร่วมในโครงการ “จิตอาสา บริจาคโลหิต ด้วยหัวใจ หนึ่งคนให้ สามคนรับ” เพื่อน้อมนำแนวคิดและร่วมสืบสานพระราชปณิธานของ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ส่งเสริมการบริจาคโลหิตโดยไม่หวังสิ่งตอบแทน ทำให้การจัดหาโลหิตมีความเพียงพอสม่ำเสมอปลอดภัยสูงสุดพร้อมสำหรับผู้ป่วยทั่วประเทศ ในปี 2561 ศูนย์รับบริจาคโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย ร่วมกับคณะกรรมการจัดหาและส่งเสริมผู้ให้โลหิตแห่งสภากาชาดไทย ร่วมจัดโครงการโดยมี โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ มารับบริจาคเลือดที่ วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มจพ. เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาและคณาจารย์ได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมครั้งนี้ ในการนี้มีคณะผู้บริหาร อาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก ณ บริเวณชั้น 1 อาคาร 63 วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มจพ. เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2561
พัทธนันท์/ข่าว
ปรารถนา/ภาพ