มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
KING MONGKUT'S UNIVERSITY OF TECHNOLOGY NORTH BANGKOK
เปลี่ยนการแสดงผล :
นักศึกษา ทีม iRAP ROBOT มจพ. คว้าแชมป์โลกรางวัลชนะเลิศ จากการแข่งขันหุ่นยนต์กู้ภัยโลก “World RoboCup Rescue 2023”
News Date10 กรกฎาคม 2566
ทีม iRAP ROBOT นักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) ตัวแทนจากประเทศไทยคว้ารางวัลชนะเลิศ เป็นแชมป์โลกในการแข่งขันหุ่นยนต์กู้ภัยโลก “World RoboCup Rescue 2023” และอีก 2 รางวัล ได้แก่ รางวัล  BEST IN CLASS MOBILITY  (รางวัลนวัตกรรมสมรรถนะการขับเคลื่อนหุ่นยนต์ยอดเยี่ยมระดับโลก) และ รางวัล BEST IN CLASS MAPPING (รางวัลการสร้างแผนที่เสมือนจริงยอดเยี่ยมระดับโลก) จัดการแข่งขันที่เมืองบอร์โด ประเทศฝรั่งเศส ประกาศผลการแข่งขัน เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2566  โดยมีผลการแข่งขันมีดังนี้ ทีม iRAP ROBOT ตัวแทนจากประเทศไทยได้รับรางวัลชนะเลิศ เป็นแชมป์โลกสมัยที่ 9 รองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ ทีม Hector Darmstadt จากประเทศเยอรมัน และรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ ทีม Quix จากประเทศญี่ปุ่น ทั้งนี้ ทีม iRAP ROBOT มีกำหนดการเดินทางกลับถึงประเทศไทย ในวันพฤหัสบดีที่ 13 กรกฎาคม 2566 
การแข่งขันหุ่นยนต์ชิงแชมป์โลก RoboCup 2023 จัดขึ้นที่เมืองบอร์โด ประเทศฝรั่งเศส มีการจัดการแข่งขันระหว่างวันที่ 4-10 กรกฎาคม 2566 ประกอบด้วยการแข่งขันหุ่นยนต์กู้ภัย Rescue หุ่นยนต์ Soccer หุ่นยนต์ HOME หุ่นยนต์ INDUSTRY และอื่นๆ โดยมีทีมหุ่นยนต์กู้ภัยเข้าร่วมการแข่งขันในครั้งนี้เป็นจำนวน 17 ทีม จากนานาประเทศทั่วโลก ประกอบด้วย อเมริกา เยอรมัน ญี่ปุ่น จีน เม็กซิโก บังกลาเทศ เกาหลีใต้ ออสเตรีย ฝรั่งเศส ตรุกีและไทย โดย ทีม iRAP ROBOT ทำการแข่งขันรอบแรก แข่งขัน 15 สถานี โดยคัดเลือกคะแนนดีที่สุด 10 สถานี เพื่อผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศ มีจำนวน 9 ทีมที่ผ่านเข้ารอบ ประกอบด้วย ไทย เยอรมัน ญี่ปุ่น จีน ออสเตรีย เกาหลีใต้ และในรอบชิงชนะเลิศมีทีมที่เข้ารอบสุดท้าย ได้แก่ ไทย เยอรมัน ญี่ปุ่น จีน และ ทีม iRAP ROBOT ได้คะแนนที่ดีที่สุดใน 5 ทีมสุดท้าย ได้รับรางวัลชนะเลิศเป็นแชมป์โลกในครั้งนี้ มีรายชื่อนักศึกษาดังนี้
วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
1. นายฐิติยศ               ประกายธรรม    2. นายภูมิทรรศน์         สังขพันธ์         
3. นายศักดิธัช             วินิจสรณ์        
บัณฑิตวิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์นานาชาติสิรินธร ไทย-เยอรมัน
4. นายจิรกานต์            สุขเจริญ         
คณะวิศวกรรมศาสตร์
5. นายชัยพฤกษ์           เลาหะพานิช      6. นายอาทิตย์             นาราเศรษฐกุล  
7. นายปียภูมิ               ธนวุฒิอนันต์      8. นายกลย์ภัทร์           บุญเหลือ        
9. นายธรณินทร์           อุ่นอารีย์            10. นายธนกร              กุลศรี               
11. นายนภดล             จำรัสศรี           12. นายเจษฎากร         ชัยนราพิพัฒน์     
13. นายภูบดี              บุญจริง          
โดยมีคณาจารย์ที่ปรึกษาทีมดังนี้ ผศ.สมชาย เวชกรรม ที่ปรึกษาอธิการบดีด้านกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ รศ.ดร.ธีรวัช บุณยโสภณ  รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ อาจารย์ ดร.จิรพันธุ์ อินเทียม ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบูรณาการเทคโนโลยี อาจารย์ ดร.อรัญ แบล็ทเลอร์ ผศ. นพดล พัดชื่น จากคณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) ขอแสดงความยินดีกับ ทีม iRAP ROBOT  ที่สามารถคว้ารางวัลชนะเลิศ จากการแข่งขันหุ่นยนต์กู้ภัยโลก “World RoboCup Rescue 2023” และอีก 2 รางวัล ได้แก่  BEST IN CLASS MOBILITY และ BEST IN CLASS MAPPING ขอแสดงความชื่นชมในความมุ่งมั่นมานะอุตสาหะของทีมนักศึกษา ทำให้สามารถคว้าชัยชนะในครั้งนี้ให้เป็นที่ประจักษ์และเป็นที่ยอมรับในเวทีระดับโลก
พัทธนันท์/ข่าว
รศ.ดร.ธีรวัช/ข้อมูล