มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
KING MONGKUT'S UNIVERSITY OF TECHNOLOGY NORTH BANGKOK
เปลี่ยนการแสดงผล :
นักศึกษา มจพ. ได้รับรางวัลชนะเลิศเหรียญทองและรางวัลชนะเลิศเหรียญทอง อันดับ3 จากการประกวดเดี่ยว เครื่องดนตรีไทย และขับร้องระดับชาติ ในงานวันคล้ายวันพิราลัย สมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์
News Date25 มกราคม 2566
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) ขอแสดงความยินดีกับ นายธรรศ จักษา นักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้รับรางวัลชนะเลิศเหรียญทอง ประเภทระนาดเอก และนางสาวชนกนาถ วิเศษชลธาร นักศึกษาสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ได้รับรางวัลชนะเลิศเหรียญทอง อันดับ 3 ประเภทซอด้วง จากการประกวดเดี่ยว เครื่องดนตรีไทย และขับร้องระดับชาติ “เสริมประสบการณ์ สืบสารสังคีตศิลป์ไทย” ในงานวันคล้ายวันพิราลัย สมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ (ช่วง บุนนาค) ประจำปี พ.ศ. 2566 ซึ่งทั้งสองเป็นนักศึกษาจากชมรมดนตรีไทยมงกุฎวดี มจพ. จัดการประกวด ณ หอประชุม มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เมื่อวันที่ 16 – 18 มกราคม 2566 
พัทธนันท์/ข่าว