มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
KING MONGKUT'S UNIVERSITY OF TECHNOLOGY NORTH BANGKOK
เปลี่ยนการแสดงผล :
นักศึกษา CDM คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จากการประกวดออกแบบพัฒนาเขาพัทยา “Neo Pattaya พัทยาโฉมใหม่ ใส่ใจไม่ทิ้งกัน”
News Date27 ธันวาคม 2564
เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2564 ทีม Secret Girls นักศึกษาภาควิชาการออกแบบและบริหารงานก่อสร้าง (CDM) คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) วิทยาเขตปราจีนบุรี ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ประเภทกลุ่มนักศึกษา พร้อมรับเงินรางวัล 10,000 บาท รวมทั้งประกาศนียบัตรและโล่รางวัล จากการประกวดแนวคิดการออกแบบพัฒนาเขาพัทยาให้เป็นสัญลักษณ์แห่งใหม่ของเมืองพัทยา ภายใต้วิสัยทัศน์ “Neo Pattaya พัทยาโฉมใหม่ ใส่ใจไม่ทิ้งกัน” ซึ่งได้รับมอบจากนายมาโนช หนองใหญ่ รองนายกเมืองพัทยา ณ ห้องประชุมทัพพระยา ศาลาว่าการเมืองพัทยา โดยทีม Scret Girls ได้ผ่านเข้ารอบจนได้รับรางวัลจากการประกวดดังกล่าวที่มีสถาบันการศึกษาต่าง ๆ ส่งผลงานเข้าร่วมประกวดกว่า 18 ผลงาน ซึ่งได้มีการจัดการแข่งขันแบบออนไลน์มาตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน - 9 ธันวาคม 2564 ที่ผ่านมา
งานประชาสัมพันธ์คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม/ข่าว-ภาพ
พัทธนันท์/Upload