มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
KING MONGKUT'S UNIVERSITY OF TECHNOLOGY NORTH BANGKOK
เปลี่ยนการแสดงผล :
TH Language
บัณฑิตวิทยาลัย มจพ. รับสมัครนักศึกษาในระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ปีการศึกษาที่ 2/2564
News Date27 สิงหาคม 2564
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) เปิดรับสมัครนักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา เพื่อสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ประจำปีการศึกษาที่ 2/2564 (ทั้ง3วิทยาเขต)  รับสมัครผ่านระบบออนไลน์เท่านั้น ตั้งแต่วันที่ 21 มิถุนายน - 1 กันยายน 2564  ทั้งภาคปกติและภาคพิเศษ หลักสูตรภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
ดูรายละเอียดการรับสมัครได้ที่  https://grad.admission.kmutnb.ac.th/
ระเบียบการรับสมัคร  https://www.grad.kmutnb.ac.th/pdf/book.pdf
ประกาศรับสมัครเพิ่มเติม คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ภาควิชาเครื่องกลศึกษา(DMEE)
https://www.grad.kmutnb.ac.th/detail_news.php?topic=381
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 02-5552000 ต่อ 2407, 2422
พัทธนันท์/ข่าว
ตรินัยน์/ข้อมูล